Kjøvangen Velforening

Kjøvangen velforening er en sammenslutning av hytteeiere og beboere av Kjøvangens sydligere del.
 Kjøvangen ligger i Vestby kommune, som er den sydligste kommunen i Akershus Fylke

 Kjøvangen tilhører poststedet Son, og  ligger i en bukt ved Oslofjorden litt nord for Son.                     
 Tar man landeveien fra Son til Kjøvangen er det ca. 2,5 km.
 Vellet ble dannet i 1961 som et resultat av at familien Røed i Vestby leide ut tomter til hyttebygging 
 vest for tjernet, langs fjellsiden nedenfor Vardåsen og tilliggende områder. For at folk skulle  
 samarbeidet om tilkomst og felles vei, mente Røed at et pålagt medlemskap i velforening var tingen.   
 Siden har en rekke andre medlemmer langs Kjøvangveien kommet med, som ikke hører til i Røeds  
 området. Kart her.

 Det er tre andre velforeninger i   Kjøvangen. 
 1. En forening i familien Åles området i åsen ovenfor Kjøvangen, Kjøvangåsen velforening. 
 2. En velforening i området Kjøvangbukten, Vadbakken velforening.  
 3. Og en velforening som er dannet av hytteeierne på Vardåsens vestside – Utsikten velforening.


Litt historie

Kjøvangen er opprinnelig en strandsitterplass hvor bøndene som eide grunnen, lot en familie eller tre, bygge et hus, dyrke den jorden som ev. var og fiske.
For det fikk bonden hjelp i onnene, kanskje bistand i skogen om vinteren og leveranse av fisk.

Fra Vestby Historielag sin nettside Kjøvangen bukt, flybilde fra 1935

KJØVANGENBOKA – var dessverre utsolgt, men nå har vi funnet noen eksemplarer til på et loft. Gi beskjed om det ønskes et eks.!

Kan leses på Nasjonalbibliotekets nettsider nb.no :

Boka ble skrevet i årene 1995 til 1997 og ble utgitt i 1998.

Det var medlem Ivar Fremo som spurte styremedlem Jørn Svendsen om å skrive.

Boka tar for seg de siste 100 år i Kjøvangen.
Informasjon er innhentet ved intervjuer av eldre beboere av Kjøvangen. I tillegg ble det velvillig
utlånt en del private bilder.

Forfatter Eva Seeberg, som har bodd på somerhytte i Kjøvangen i over 70 år, ville gjerne vaske teksten, og bidra med et lite kapittel selv. 

Stikkord fra boka er;

De tre familiene i Kjøvangen for 100 år siden
Feider og krig
Storsmugling i forbudstiden
Fiske og industri
Utvikling etter andre verdenskrig – ferieparadis

Styret i 2020/21 består av:

Frode Kvalø               styremedlem
Eli Tangen                    styremedlem
Thor Otto Borgen      styremedlem
Jørn Svendsen           styremedlem
Tord Meling                 styremedlem
Terje Brende               vara
Siri Gabrielsen           vara


Kontakt

Kjøvangen Velforening

Send oss en beskjed til: post@kjovangenvel.org


Copyright Kjøvangen Velforening – All rights reserved