Kjøvangen er en hyttebygd med noen hus. På kartet langs Oslofjorden i en bukt litt nord for Son i Vestby kommune – Viken fylke.

Tre familier i Kjøvangen drev med reketråling fra tidlig på 1900-tallet og opp til 1970-tallet.

I Kjøvangen er det tre andre velforeninger. En i Aale sin eiendom på åsen ovenfor bukta, Kjøvangåsen velforening. Nederst i bukta, Vadbakken velforening. Og nederst i Vardåsen, Utsikten velforening.

Kontaktadresse til Kjøvangen velforening er:

post@kjovangenvel.org

__________

I Kjøvangen er det mange hytter og noen hus.

Stavnestjernet

Kjøvangbukta

Kjøvangbukta

cof

Badebrygga